Ekonomika stlačeného vzduchu

… je specializovaný bulletin vydávaný společností Kompresory PEMA, s.r.o. zaměřující se na problematiku úspor v oblasti energie stlačeného vzduchu. Kombinuje teoretické poznatky s výsledky z analýz nákladů výroby stlačeného vzduchu v jednotlivých průmyslových provozech. Zaměřuje se na úspory ve výrobě, dopravě a konečné spotřebě stlačeného vzduchu jako výrobní energie. Součástí bulletinu je i souhrn novinek a aktualit v technologiích, které se vztahují ke stlačenému vzduchu nebo společnosti samotné.

Přehled vydání

 číslo 2022

Ekonomika stlačeného vzduchu

Monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu a nadřazené řízení kompresorů jako klíčový nástroj ke snižování nákladů. To jsou hlavní témata nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu.
Vzhledem k nejistotě na energetickém trhu, která v roce 2022 nastala, se dostávají ještě více do popředí požadavky na snižování nákladů při výrobě stlačeného vzduchu v rámci průmyslové výroby. Bulletin představuje energetický systém na kontinuální monitorování ekonomiky stlačeného vzduchu a prediktivního nadřazeného řízení – AIRMAN.
Číslo se dále věnuje porovnání nákladů na provoz bezolejového kompresoru a olejového kompresoru s katalytickým čištěním. Na vzorovém příkladu jsou porovnány servisní, investiční i energetické náklady na provoz.
Se zvyšujícími se cenami elektrické energie souvisí i zvyšování ceny stlačeného vzduchu. I tomu se věnuje jeden z článků letošního čísla. Na náklady má vliv ale i správné navržení rozvodu. Další z článků nahlíží na náklady z pohledu tlakového spádu a tlakové ztráty.
V neposlední řadě je představena alternativa pro provádění generálních oprav bezolejových kompresorů Atlas Copco řady Z.

 

 číslo 2021

Hlavní téma bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu 2021 je věnováno kontejnerovým kompresorovým stanicím. Čím dál více výrobních podniků se o kontejnerové řešení zajímá, a to nejen z pohledu úspory místa, ale například i vzhledem k modularitě řešení. Na toto téma navazuje článek o výrobě modulárního kontejnerového řešení na výrobu a následnou úpravu stlačeného vzduchu pro práce v Jaderné elektrárně Dukovany, kdy součástí kontejnerové úpravy vzduchu bylo katalytické čištění. Dalším výrazným tématem tohoto čísla je problematika vlhkosti ve stlačeném vzduchu a metody jeho vysoušení. A jako v každém čísle ani v tomto nechybí vybrané příklady z jednotlivých analýz, které jsme v roce 2021 realizovali.

Určitě si také všimnete, že bulletin prošel úpravou vzhledu. To se týká nejen titulní stránky, ale i celého rozvržení obsahu. Barevně budou jednotlivá vydání vycházet z barev na titulní fotografii, což zajistí, že budou jednotlivé ročníky od sebe lépe rozeznatelné.

 

 číslo 2/2 2020

ESV 2/2 2020

Rok 2020 je z pohledu průmyslu velmi turbulentní a především je rokem plným nejistot. Právě vzhledem k nejistotám na trzích plynoucí z celosvětové pandemie Covid-19 se spousta firem uchyluje ke snižování nákladů a k zefektivnění svých provozů, a platí to i o kompresorových stanicích. Hlavní téma nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu jsme tak věnovali alternativním způsobům provozu kompresorové stanice – operativnímu leasingu a outsourcingu. Formy pořízení a provozu technologie na výrobu stlačeného vzduchu, které kladou důraz na nízkou energetickou náročnost a ze své podstaty „služby“ i důraz na její udržitelnost po celou dobu provozu kompresorové stanice. V tomto bulletinu naleznete také souhrnné výsledky analýz, které jsme v roce 2020 provedli, článek o odstranění statického náboje pomocí ofukovacích trysek, nebo příklad vybudování kontejnerové kompresorové stanice formou přístavku s důrazem na co nejnižší náklady pro výrobu stlačeného vzduchu.

 

 číslo 2/2 2019

Efektivní ofukování ve výrobním procesu má výrazný vliv na ekonomiku spotřeby stlačeného vzduchu. Věnujeme proto této problematice pozornost v rámci hlavního tématu v čísle 2/2 2019 bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu. V bulletinu se například dozvíte, pro jaké aplikace jsou ofuky vhodné, jaké funkce mohou ve výrobním procesu zastat, jaké druhy a konstrukce ofukovacích nožů a pistolí se v praxi používají a proč, a jaké jsou v nich rozdíly. Blíže se v tomto čísle podíváme na využívání transvektorových trysek v praxi nebo na využití vortexových trubic. Jako vždy, ani v tomto čísle nechybí příklady z provedených analýz a měření. V rámci novinek je představen nový průtokoměr bez uklidňovací části od společnosti CS Instruments GmbH.

 

 číslo 1/2 2019

cover-esv1219

Hlavní téma prvního čísla roku 2019 se věnuje detailní analýze úniků stlačeného vzduchu. V bulletinu je představena problematika úniků a jejich členění. Dále jsou popsány techniky jejich vyhledávání a následná analýza. Nechybí ani příklady měření z praxe, jejich vyhodnocování a následné odstraňování. I v tomto čísle naleznete zajímavé příklady z provedených analýz ekonomiky stlačeného vzduchu a novinky z prvního pololetí letošního roku.

 

 číslo 2/2 2018

Ekonomika stlačeného vzduchu

Hlavní téma je tentokrát zaměřeno na kvalitu stlačeného vzduchu, prezentuje jednotlivé třídy kvality a problematiku úpravy stlačeného vzduchu. Na hlavní téma navazuje i příklad z praxe, týkající se certifikace kvality stlačeného vzduchu pro potravinářský průmysl. Následuje několik příkladů z provedených analýz, například kalkulace nákladů při pořízení generátoru dusíku, využití nadřazeného řídícího systému Atlas Copco ES, komparace nákladů lisovaného a svařovaného potrubí a mnoho dalšího. Dozvíte se také o průběhu výzkumu, na kterém se podílíme s VŠB Ostrava. Přejeme příjemné počtení

 
 číslo 1/2 2018

ESV 1/2 2018

Kompresory a spolehlivost dodávek stlačeného vzduchu jsou plně závislé na bezvadném stavu ložisek a všech rotujících částí. Hlavní téma prvního čísla roku 2018 se věnuje účinnému způsobu, jak pomocí profesionální vibrodiagnostiky předcházet závažným poruchám kompresorů. Jako v každém čísle nechybí i výsledky z provedených analýz, například zajištění úspor při propojení dvou systémů stlačeného vzduchu, výpočet úspor při využitelnosti odpadního tepla z kompresoru, využitelnost dopravních transvektorů nebo stanovení chybějícího výkonu pomocí tlakové analýzy.

  číslo 2/2 2017

esv222017

Hlavním tématem čísla je problematika rozvodů stlačeného vzduchu. Dozvíte se například, jak tlakový spád rozvodů dokáže ovlivnit ekonomiku výroby stlačeného vzduchu, jaké existují typy rozvodů, jejich výhody i nevýhody, nebo jak vypočítat ideální dimenzi potrubí. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například odhalení závažných úniků ve strojích, vyřešení problému s nedostatkem tlaku způsobující výpadky CNC, nebo řešení extrémních úniků stlačeného vzduchu v rozsáhlém komplexu výrobních hal.

 

  číslo 1/2 2017

Ekonomika stlačeného vzduchu - Kompresory PEMA

Hlavním tématem prvního čísla roku 2017 je využití odpadního tepla z kompresoru. Dozvíte se, kolik tepla kompresor vyprodukuje v závislosti na jeho příkonu, jakými způsoby toto teplo nejefektivněji využít a kolik lze využíváním této energie uspořit nákladů. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například důsledky špatně nastaveného regulačního pásma kompresoru, možnosti využití vírových trubic a rázových trysek v provozu, nebo jak se zbavit statické elektřiny.

 

  číslo 2/2 2016

Ekonomika stlačeného vzduchu - Kompresory PEMA

Hlavním tématem čísla jsou úniky stlačeného vzduchu – jak vznikají, kolik peněz stojí, jak je detekovat a především jak je odstranit. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například důsledky poddimenzovaného potrubí, nebo odhalených ztrát energie při volnoběhu.