Ekonomika stlačeného vzduchu

… je specializovaný bulletin vydávaný společností Kompresory PEMA, s.r.o. zaměřující se na problematiku úspor v oblasti energie stlačeného vzduchu. Kombinuje teoretické poznatky s výsledky z analýz nákladů výroby stlačeného vzduchu v jednotlivých průmyslových provozech. Zaměřuje se na úspory ve výrobě, dopravě a konečné spotřebě stlačeného vzduchu jako výrobní energie. Součástí bulletinu je i souhrn novinek a aktualit v technologiích, které se vztahují ke stlačenému vzduchu nebo společnosti samotné.

Přehled vydání

 číslo 2/2 2020

ESV 2/2 2020

Rok 2020 je z pohledu průmyslu velmi turbulentní a především je rokem plným nejistot. Právě vzhledem k nejistotám na trzích plynoucí z celosvětové pandemie Covid-19 se spousta firem uchyluje ke snižování nákladů a k zefektivnění svých provozů, a platí to i o kompresorových stanicích. Hlavní téma nového bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu jsme tak věnovali alternativním způsobům provozu kompresorové stanice – operativnímu leasingu a outsourcingu. Formy pořízení a provozu technologie na výrobu stlačeného vzduchu, které kladou důraz na nízkou energetickou náročnost a ze své podstaty „služby“ i důraz na její udržitelnost po celou dobu provozu kompresorové stanice. V tomto bulletinu naleznete také souhrnné výsledky analýz, které jsme v roce 2020 provedli, článek o odstranění statického náboje pomocí ofukovacích trysek, nebo příklad vybudování kontejnerové kompresorové stanice formou přístavku s důrazem na co nejnižší náklady pro výrobu stlačeného vzduchu.

 

 číslo 2/2 2019

Efektivní ofukování ve výrobním procesu má výrazný vliv na ekonomiku spotřeby stlačeného vzduchu. Věnujeme proto této problematice pozornost v rámci hlavního tématu v čísle 2/2 2019 bulletinu Ekonomika stlačeného vzduchu. V bulletinu se například dozvíte, pro jaké aplikace jsou ofuky vhodné, jaké funkce mohou ve výrobním procesu zastat, jaké druhy a konstrukce ofukovacích nožů a pistolí se v praxi používají a proč, a jaké jsou v nich rozdíly. Blíže se v tomto čísle podíváme na využívání transvektorových trysek v praxi nebo na využití vortexových trubic. Jako vždy, ani v tomto čísle nechybí příklady z provedených analýz a měření. V rámci novinek je představen nový průtokoměr bez uklidňovací části od společnosti CS Instruments GmbH.

 

 číslo 1/2 2019

cover-esv1219

Hlavní téma prvního čísla roku 2019 se věnuje detailní analýze úniků stlačeného vzduchu. V bulletinu je představena problematika úniků a jejich členění. Dále jsou popsány techniky jejich vyhledávání a následná analýza. Nechybí ani příklady měření z praxe, jejich vyhodnocování a následné odstraňování. I v tomto čísle naleznete zajímavé příklady z provedených analýz ekonomiky stlačeného vzduchu a novinky z prvního pololetí letošního roku.

 

 číslo 2/2 2018

Ekonomika stlačeného vzduchu

Hlavní téma je tentokrát zaměřeno na kvalitu stlačeného vzduchu, prezentuje jednotlivé třídy kvality a problematiku úpravy stlačeného vzduchu. Na hlavní téma navazuje i příklad z praxe, týkající se certifikace kvality stlačeného vzduchu pro potravinářský průmysl. Následuje několik příkladů z provedených analýz, například kalkulace nákladů při pořízení generátoru dusíku, využití nadřazeného řídícího systému Atlas Copco ES, komparace nákladů lisovaného a svařovaného potrubí a mnoho dalšího. Dozvíte se také o průběhu výzkumu, na kterém se podílíme s VŠB Ostrava. Přejeme příjemné počtení

 
 číslo 1/2 2018

ESV 1/2 2018

Kompresory a spolehlivost dodávek stlačeného vzduchu jsou plně závislé na bezvadném stavu ložisek a všech rotujících částí. Hlavní téma prvního čísla roku 2018 se věnuje účinnému způsobu, jak pomocí profesionální vibrodiagnostiky předcházet závažným poruchám kompresorů. Jako v každém čísle nechybí i výsledky z provedených analýz, například zajištění úspor při propojení dvou systémů stlačeného vzduchu, výpočet úspor při využitelnosti odpadního tepla z kompresoru, využitelnost dopravních transvektorů nebo stanovení chybějícího výkonu pomocí tlakové analýzy.

  číslo 2/2 2017

esv222017

Hlavním tématem čísla je problematika rozvodů stlačeného vzduchu. Dozvíte se například, jak tlakový spád rozvodů dokáže ovlivnit ekonomiku výroby stlačeného vzduchu, jaké existují typy rozvodů, jejich výhody i nevýhody, nebo jak vypočítat ideální dimenzi potrubí. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například odhalení závažných úniků ve strojích, vyřešení problému s nedostatkem tlaku způsobující výpadky CNC, nebo řešení extrémních úniků stlačeného vzduchu v rozsáhlém komplexu výrobních hal.

 

  číslo 1/2 2017

Ekonomika stlačeného vzduchu - Kompresory PEMA

Hlavním tématem prvního čísla roku 2017 je využití odpadního tepla z kompresoru. Dozvíte se, kolik tepla kompresor vyprodukuje v závislosti na jeho příkonu, jakými způsoby toto teplo nejefektivněji využít a kolik lze využíváním této energie uspořit nákladů. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například důsledky špatně nastaveného regulačního pásma kompresoru, možnosti využití vírových trubic a rázových trysek v provozu, nebo jak se zbavit statické elektřiny.

 

  číslo 2/2 2016

Ekonomika stlačeného vzduchu - Kompresory PEMA

Hlavním tématem čísla jsou úniky stlačeného vzduchu – jak vznikají, kolik peněz stojí, jak je detekovat a především jak je odstranit. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například důsledky poddimenzovaného potrubí, nebo odhalených ztrát energie při volnoběhu.