Ekonomika stlačeného vzduchu

… je specializovaný bulletin vydávaný společností Kompresory PEMA, s.r.o. zaměřující se na problematiku úspor v oblasti energie stlačeného vzduchu. Kombinuje teoretické poznatky s výsledky z analýz nákladů výroby stlačeného vzduchu v jednotlivých průmyslových provozech. Zaměřuje se na úspory ve výrobě, dopravě a konečné spotřebě stlačeného vzduchu jako výrobní energie. Součástí bulletinu je i souhrn novinek a aktualit v technologiích, které se vztahují ke stlačenému vzduchu nebo společnosti samotné.

Přehled vydání

  číslo 2/2 2017

esv222017

Hlavním tématem čísla je problematika rozvodů stlačeného vzduchu. Dozvíte se například, jak tlakový spád rozvodů dokáže ovlivnit ekonomiku výroby stlačeného vzduchu, jaké existují typy rozvodů, jejich výhody i nevýhody, nebo jak vypočítat ideální dimenzi potrubí. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například odhalení závažných úniků ve strojích, vyřešení problému s nedostatkem tlaku způsobující výpadky CNC, nebo řešení extrémních úniků stlačeného vzduchu v rozsáhlém komplexu výrobních hal.

 

  číslo 1/2 2017

Ekonomika stlačeného vzduchu - Kompresory PEMA

Hlavním tématem prvního čísla roku 2017 je využití odpadního tepla z kompresoru. Dozvíte se, kolik tepla kompresor vyprodukuje v závislosti na jeho příkonu, jakými způsoby toto teplo nejefektivněji využít a kolik lze využíváním této energie uspořit nákladů. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například důsledky špatně nastaveného regulačního pásma kompresoru, možnosti využití vírových trubic a rázových trysek v provozu, nebo jak se zbavit statické elektřiny.

 

  číslo 2/2 2016

Ekonomika stlačeného vzduchu - Kompresory PEMA

Hlavním tématem čísla jsou úniky stlačeného vzduchu – jak vznikají, kolik peněz stojí, jak je detekovat a především jak je odstranit. Dále v tomto čísle naleznete výsledky z provedených analýz. Například důsledky poddimenzovaného potrubí, nebo odhalených ztrát energie při volnoběhu.